кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Інформація для абітурієнтів

          

Якісна інженерно-технологічна освіта – запорука успішного майбутнього!!!

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства є випусковою кафедрою та готує фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» для підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

 • ступеня «Молодший бакалавр» за освітньою програмою:

«Харчові технології»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР)

Гарант освітньої програми:

Гередчук Аліна Михайлівна

кандидат технічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 2012 р.

У 2012 році закінчила ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» та здобула кваліфікацію магістра. У 2017 році закінчила аспірантуру Національного університету харчових технологій і отримала диплом кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Удосконалення технології напівфабрикатів м'ясомістких кулінарних з використанням каротиновмісних збагачувачів
Кількість наукових праць:
наукових статей – 18, з них 2 у Scopus
тез – 47
патентів – 5

Навчання за освітньою програмою «Харчові технології» передбачає отримання студентами ґрунтовних фундаментальних та професійно орієнтованих знань у сфері виробництва харчових продуктів, оволодіння навичками організації технологічних процесів на підприєм­ствах харчової промисловості та ресторанного господарства, опанування сучасних методик визначення та контролю якості сировини й готової продукції.

Навчальний план студентів освітньої програми «Харчові технології» ступеня молодший бакалавр

СТАЖУВАННЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ ПРОХОДИТЬ ЗА КОРДОНОМ:

 • Туреччина (Papillon Hotels, Delphin Hotels, Hilton Dalaman Sarigerme Resort & SPA, Туристична компанія “Sarpedon Travel”).
 • Болгарія (готельно-ресторанні комплекси у містах: Софія, Варна, Албена, Золоті піски, Сонячний Берег, Св. Костянтина та Єлени, Банско, Приморско, Пампорово).
 • Літня програма стажування Work & Travel USA.

Стажування проходить у департаментах готельно-ресторанного, туристичного та торговельного бізнесу: “Front Office and Reception”, “Food and Beverage”, “Housekeeping”, “Entertainment”, “Seller”, “Manufacturing”, “Transfermen”.

СТАЖУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ:

 • ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаєвські чорноземи».
 • ПАТ «Полтавакондитер».
 • ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат».
 • ТОВ «Полтавахліб».
 • Фірма «Зоря».

СТАЖУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА:

 • КП ДСОЦ «Горизонт».
 • ДОТ «Сонячний».
 • БВ «Мис Доброї надії».
 • Мережа ресторанів «Everest».
 • «Віват Провінція».
 • Зимове стажування на гірськолижних базах відпочинку України та Болгарії.

Випускники можуть обіймати посади:

 • Лаборанта та техніка, пов’язаного з хімічними й фізичними дослідженнями.
 • Помічника керівника дільниці підприємств харчової промисловості й ресторанного господарства.
 • Фахівця з переробки плодоовочевої продукції.
 • Фахівця з виробництва м’ясних продуктів.
 • Контролера з якості харчової продукції, борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів.
 • Фахівця з виробництва молочних продуктів.
 • Фахівця з технології продукції ресторанного господарства.

Згорнути

 • ступеня «Бакалавр» за освітньою програмою:

«Харчові технології та  інженерія»

«Ресторанні технології»

 • ступеня «Магістр» за освітніми програмами:

«Технології в ресторанному господарстві»

«Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

«Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції»

Фахівці спеціальності 181 «Харчові технології» на сьогодні є особливо затребуваними як на вітчизняному, так і закордонному ринку праці!