кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Інформація для абітурієнтів

          

Якісна інженерно-технологічна освіта – запорука успішного майбутнього!!!

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства є випусковою кафедрою та готує фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» для підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

  • ступеня «Молодший бакалавр» за освітньою програмою:

«Харчові технології»

  • ступеня «Бакалавр» за освітньою програмою:

«Харчові технології та  інженерія»

«Ресторанні технології»

  • ступеня «Магістр» за освітніми програмами:

«Технології в ресторанному господарстві»

«Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

«Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції»

Фахівці спеціальності 181 «Харчові технології» на сьогодні є особливо затребуваними як на вітчизняному, так і закордонному ринку праці!