кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Освітньо-професійні програми спеціальності 181 "Харчові технології"

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

          

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 181 "Харчові технології"

Молодший бакалавр

ОП «Харчові технології»

Кулінарна етнологія та гастрономічний туризм

Культура харчування

Методи контролю якості продукції в галузі

Мікробіологія харчових виробництв

Теоретичні основи харчових технологій

Формування сировинних ресурсів

Інноваційні інгредієнти в харчових технологіях

Харчові технології

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Історія та культура України

Практична психологія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Вища математика

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Фізика

Хімія

Інженерна і комп`ютерна графіка

Процеси і апарати харчових виробництв

Тепло-, енергозбереження та ресурсоефективне виробництво

Основи досліджень і програмної грамотності у харчових технологіях

Організація виробництва

Університетська освіта

Виробнича практика

Комплексний іспит

Бакалавр

ОП «Харчові технології та інженерія»

Кулінарна етнологія та гастрономічний туризм

Культура харчування

Методи контролю якості продукції в галузі

Мікробіологія харчових виробництв

Основи фізіології харчування, гігієна та санітарія

Проектування підприємств харчових виробництв

Стандартизація, метрологія, сертифікація, експертиза та управління якістю

Теоретичні основи харчових технологій

Формування сировинних ресурсів

Харчові добавки

Харчові технології

Організація виробництва

ОП «Ресторанні технології»

Кулінарна етнологія та гастрономічний туризм

Культура харчування

Методи контролю якості продукції в галузі

Мікробіологія харчових виробництв

Основи фізіології харчування, гігієна та санітарія

Прогресивні ресторанні технології

Теоретичні основи харчових технологій

Технологія продукції ресторанного господарстваї

Управління якістю і системи безпеки харчової продукції

Формування сировинних ресурсів

Харчові добавки

Харчові технології

Магістр

ОП «Технології в ресторанному господарстві»

Безпека продовольчої сировини та харчової продукції на основі принципів НАССР

Міжнародне регулювання та управління якістю харчової продукції

Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства

Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства

Інтелектуальна власність

Сучасні дослідження харчової науки

ОП «''Технологічна експертиза, якість і безпека харчових продуктів»

Ділова іноземна мова

Управління виробничою безпекою та охороною здоров'я

Безпека продовольчої сировини та харчової продукції на основі принципів НАССР

Інноваційні технології та інжиніринг підприємств харчової галузі

Інтелектуальна власність

Міжнародне регулювання та управління якістю харчової продукції

НАССР-дослідження операторів ринку

Організація НАССР на підприємствах

Реінжиніринг бізнес-процесів

Сучасні дослідження харчової науки. Частина І

Технологічна експертиза продовольчої сировини та харчової продукції

ОП «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Безпека продовольчої сировини та харчової продукції на основі принципів НАССР

Міжнародне регулювання та управління якістю харчової продукції

Інноваційний інжиніринг м’ясопереробних підприємств

Інноваційні технології м’ясних продуктів

Інтелектуальна власність

Сучасні дослідження харчової науки

          

Дисципліни кафедри вибіркового професійного блоку

Перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр

Основи кондитерської майстерності

Технологія харчових продуктів оздоровчого призначення

Food коучинг з харчування

НАССР для харчових і ресторанних технологій

Крафтові технології

Технологія напоїв з основами барної справи

Другий (магістерський) рівень – магістр

Основи кондитерської майстерності

Кулінарні тренди та гастрономіний туризм

          

Дисципліни кафедри для інших спеціальностей

Технологія біовиробництв

Кулінарні тренди і гастрономічний туризм

Основи cучасної кулінарії

Основи класичної кулінарії

Енологія та наука про напої

Основи кондитерської справи

Food коучинг з харчування

Інноваційні інгредієнти в харчових технологіях

Крафтові технології

          

Архів