кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 181 "Харчові технології"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Харчові технології

Організація виробництва

Енологія та наука про напої

Методи контролю якості продукції в галузі

Технологія галузі

Харчові добавки

Основи фізіології харчування, гігієна та санітарія

Проектування підприємств харчових виробництв

Культура харчування

Мікробіологія харчових виробництв

Інноваційні ресторанні технології

Основи cучасної кулінарії

Технологія продукції ресторанного господарстваї

Теоретичні основи харчових технологій

Культура гостинності

Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг

Основи кондитерської майстерності

Кулінарна етнологія та гастрономічний туризм

Другий(магістерський) рівень вищої освіти

Інтелектуальна власність

Сучасні дослідження харчової науки

Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства

Міжнародне регулювання та управління якістю харчової продукції

Основи кондитерської майстерності

Кулінарні тренди та гастрономіний туризм

          

Дисципліни кафедри для інших спеціальностей

Технологія біовиробництв

Кулінарні тренди і гастрономічний туризм

          

Архів