кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Склад кафедри

Хомич Галина Панасівна – завідуюча кафедрою
доктор технічних наук, професор.

Працює в ПУЕТ з 1989 р.

Керівник наукової школи «Розробка нових ресурсозберігаючих технологій харчових продуктів»

Наукова проблема: Використання дикорослої сировини в технології харчових продуктів

Область наукових інтересів: біохімія дикорослої плодово-ягідної сировини; використання ферментів у харчових технологіях; розробка нових і вдосконалення існуючих технологій переробки дикорослої сировини; удосконалення технології виробництва виноградного соку; технології переробки відходів харчової промисловості в якості біологічно активних добавок в харчових продуктах

Кількість видань:

книг – 1
навчальних посібників - 1
монографій – 3
методичних рекомендацій – 48
наукових статей і тез – 180
публікація в міжнародних виданнях (Scopus) - 5
патентів – 46
дистанційних курсів - 6

Підготовлено кандидатів наук – 4.

Навчальні дисципліни, які викладає:

нормативні

 1. «Інтелектуальна власність» для магістрів спеціальності 181
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1774
 2. «Сучасні дослідження харчової науки», частина 2 для магістрів спеціальності 181
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1799
 3. «Енологія та наука про напої» для бакалаврів спеціальності 241
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2237
 4. «Технологія галузі для бакалаврів» спеціальності 181, ОП «Харчові технології та інженерія»
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2937
 5. «Методи контролю якості продукції в галузі» для бакалаврів спеціальності 181.
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2658

вибіркові

 1. «Енологія та наука про напої» - дисципліна загальноуніверситетського вибору.
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2930
 2. «Екологія і безпека харчових продуктів» - дисципліна загальноуніверситетського вибору.
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2962

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_tlOaJUAAAAJ

Web of Science Researcher ID:

AAF-5584-2021

Scopus ID:

57190437835

ORCID:

http://orcid.org/0000-0001-7227-8819

Пошта homichgp27@ukr.net

Номер телефону 0502389855

Тюрікова Інна Станіславівна
доктор технічних наук, професор
гарант освітньої програми «Технологічна експертиза, якість та безпека харчових продуктів» за другим вищим (магістерським) ступенем освіти

Працює в ПУЕТ з 1993 р.

Керівник наукової теми кафедри: «Розроблення технологій продукції харчування підвищеної біологічної цінності»

Наукова проблема: Наукове обгрунтування і розробення  технологій напоїв резистентної дії з використанням волоського горіха

Область наукових інтересів: розроблення раціональних технологій перероблення волоського горіха;  використання дієтичних добавок із волоського горіха у технологіях харчової продукції; створення ресурсозберігаючих технологій; розроблення технологій харчової продукції та раціонів оздоровчої дії.

Кількість видань - 150, із них

 • монографії - 4, у тому числі 2 одноосібні;
 • статті - 59 у наукових фахових виданнях України та зарубіжних виданнях і журналах, в тому числі -  4 у Scopus та Web of Science;
 • тези - 55
 • патенти - 21

Участь у  міжнародних та всеукраїнських науково-практичних і методичних конференціях, у тому числі за кордоном - 60.

Виконавець науково-дослідних тем: № 0109U006959 «Розробка нових видів харчової продукції з використанням дикорослої сировини», № 0112U005872 «Прогресивні технології виробництва кулінарної продукції» та № 0114U003955 «Розроблення технологій продукції харчування підвищеної біологічної цінності». 

Керівник науково-дослідної теми № 0114U003955 «Розроблення технологій продукції харчування підвищеної біологічної цінності».

Навчально-методичної літератури - 20 позицій, у тому числі навчально-методичних посібники - 4, з яких один із грифом МОН,
Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв - 1 (у співавторстві).

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Менеджер системи управління безпечністю харчових продуктів за ISO 22000:2018. - сертифікат №МСУБХП.004/2;
 • стажування у  Центральноєвропейській Академії Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) за програмою «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами» (22.12.2020 р.-04.02.2021 р.)  - реєстраційний сертифікат № 2021/02/0020.21;
 • стажування в Інституті соціальних та економічних ініціатив на базі Університету Аннамалай (Індія)  за програмою «Написання та публікація наукових досліджень: сучасна специфіка та глобальні можливості» (22.04.2021 р.-30.06.2021 р.) - реєстраційний сертифікат № УІ 01-06.30.21.0.21);
 •  курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» - сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 12.01.2021 р.;
 •  курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач» - сертифікат за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.08.2021 р.

«Управління якістю харчової продукції» дисципліна професійного вибору для здобувачів вищої освіти  спеціальності 181 «Харчові технології» першого рівня (бакалавр) вищої освіти http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2237

«Міжнародне регулювання та управління якістю харчової продукції» для здобувачів вищої освіти  спеціальності 181 «Харчові технології» другого рівня (магістр) вищої освіти
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1528

«Методика викладання спеціальних дисциплін» дисципліна професійного вибору для здобувачів вищої освіти  спеціальності 181 «Харчові технології» другого рівня (магістр) вищої освіти
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1530

 «Технологія харчових продуктів оздоровчого призначення» дисципліна загально-університетського вибору для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» першого рівня (бакалавр) вищої освіти
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2545

«Технологічна експертиза продовольчої сировини та харчової продукції» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» першого рівня (бакалавр) вищої освіти http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2806

«НАССР для ресторанних і харчових технологій» дисципліна загально-університетського вибору для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» першого рівня (бакалавр) вищої освіти http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2988

«Безпека продовольчої сировини та харчової продукції на основі принципів НАССР» для здобувачів вищої освіти  спеціальності 181 «Харчові технології» другого рівня (магістр) вищої освіти http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2545

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ICrHQu4AAAAJ

Web of Science Researcher ID:

AAB-3145-2021

Scopus ID:

56458806300

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7091-0884

почта актуальна   tyurikovainna@gmal.com

номер телефону 0509582693

 

Горобець Олександра Михайлівна – заступниця завідуючої кафедрою
кандидат технічних наук, доцентдоцент
гарант освітньої програми “Ресторанні технології”

Працює в ПУЕТ з 2010 р.

Наукова проблема:
Удосконалення технології виробів з дріжджового тіста з використанням хеномелесу

Кількість видань:

 • статті -24 з них 2 у Scopus
 • Тези 30
 • Патенти 16

Методи контролю якості продукції в галузі - http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2658

Основи кондитерської справи - http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2335

Basics of Classical Cooking (Основи класичної кулінарії) - http://www2.el.puet.edu.ua/iz/course/view.php?id=527

Food коучинг з харчування (оболочка) - http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2967

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iOBDjBQAAAAJ

Web of Science Researcher ID:

AAF-3539-2021

Scopus ID:

57192821583

ORCID:

http://orcid.org/0000-0001-6411-6676

почта актуальна g.kasandra87@ukr.net

номер телефону 0662286708

Олійник Наталія Вікторівна 
кандидат технічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1989 р. 

Наукова проблема:
Прогресивні технології виробництва кулінарної продукції

Кількість видань:

 • навчальних посібників - 2
 • методичних рекомендацій – 21
 • наукових статей і тез – 82
 • публікації в міжнародних виданнях (Scopus) - 2
 • патентів – 8 дистанційних курсів - 3

Навчальні дисципліни 

нормативні

«Теоретичні основи харчових технологій» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1541

«Процеси і апарати харчових виробництв» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=784

«Процеси і апарати біотехнологічних виробництв» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2140

вибіркові

«Основи кондитерської справи» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/course/view.php?id=2772

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1AoWbwAAAAJ

Web of Science Researcher ID:

https://publons.com/researcher/4254118/natali-oliynyk/

Scopus ID:

57200143059

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9730-629X

Почта актуальна nataliy_oleinik1963@ukr.net

Номер телефону 095 741 8197

Суткович Тетяна Юліанівна
кандидат технічних наук, доцент 

Працює в ПУЕТ з 1995 р. 

Наукова проблема:
Удосконалення технології продукції рослинного та тваринного походження за рахунок використання гіпобаричних умов, пульсуючого вакууму та ультразвукової обробки

Кількість видань:

 • статті -28 з них 1 у Scopus
 • Тези - 34
 • Патенти - 5
 • Методичні рекомендації - 13
 • Монографійї - 3
 • Дистанційні курси -5

«Виробнича переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології, спеціальності «Технології в ресторанному господарстві» та  «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»,  ступеня ВО: магістр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2384

«Інноваційні ресторанні технології» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології, ступеня ВО: магістр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2808

«Курсова робота зі спеціальності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології, ступеня ВО: магістр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2268

«Прогресивні ресторанні технології» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології , ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2525

«Експертиза харчової продукції в закладах ресторанного господарства» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології , ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1782

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oo2ziLgAAAAJ

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-6363-0155

Researcher ID:

AAG-3258-2021

почта актуальна tu.sutkovich@ukr.net

номер телефону +380959399679

Чоні Інна Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент 

Працює в ПУЕТ з 2003 р. 

Наукова проблема:
Технологія соусів емульсійного типу з використанням борошна вівсяної та перлової круп

Кількість видань:

 • монографія – 2
 • патентів – 14
 • навчально-методичних посібників - 5
 • наукових статей – 79
 • методичних рекомендацій – 12

Навчальні дисципліни

нормативні

«Стандартизація, метрологія, сертифікація, експертиза та управління якістю» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2650

«Технологія напоїв з основами барної справи» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2526

«Технологія напоїв» для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=956

вибіркова

«Енологія та наука про напої» - дисципліна загальноуніверситетського вибору.
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2930

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AiZrcgcAAAAJ

ORCID:

http://orcid.org/0000-0002-5156-4741

почта актуальна inna.choni@gmail.com

номер телефону 0959031299

Наконечна Юлія Григорівна 
кандидат технічних наук, доцент,
гарант освітньої програми «Харчові технології та інженерія» за ступенем бакалавр

Працює в ПУЕТ з  2007 р.

Наукова проблема:
Удосконалення технології виробництва консервів із грибів шампіньйонів

Кількість видань:

 • монографій – 1
 • cтатті – 26 з них 2 у Scopus
 • тез -20
 • патентів – 11
 • методичних рекомендацій - 4
 • дистанційних курсів - 3
 1. Організація виробництва (ХТІ) (Розділ 1). 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2664
 2. Організація виробництва (ХТІ) (Розділ 2). 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2665
 3. Проектування підприємств харчових виробництв (Розділ 2).181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2925
 4. Сучасні дослідження харчової науки (І семестр). 181 Харчові технології ступеня ВО: магістр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1826
 5. Інноваційні інгредієнти в харчових технологіях. 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2864
 6. Харчові добавки. 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2923

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=X7OV-xAAAAAJ

Web of Science Researcher ID:

AAF-4696-2021

Scopus ID:

57200141972

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9925-0795

почта актуальна nakonechna4554@gmail.com

номер телефону 067-968-4554

Олійник Людмила Борисівна
кандидат технічних наук, доцент,
гарант освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» за ступенем магістр

Працює в ПУЕТ з 1992 р.

Наукова проблема:
Розробка технології харчових пігментовмісних  добавок з рослинної сировини, їх використання  у харчовому виробництві  

кількість видань:

 • монографій - 1
 • навчальних посібників – 4
 • методичних рекомендацій – 15
 • статті – 21 з них 1 у Scopus
 • тез – 38
 1. Технологія галузі. 181 Харчові технології та інженерія ступеня ВО: бакалавр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2937
 2. Формування сировинних ресурсів. 181 Харчові технології та інженерія ступеня ВО: бакалавр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2790
 3. Технологія біовиробництв. 162 Біотехнологія та біоінженерія ступеня ВО: бакалавр
  http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2139

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ybkjxLEAAAAJ

Web of Science Researcher ID:

AAG-3114-2021

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-4961-9731

почта актуальна l.b.oleynik@gmail.com

номер телефону 050-304-0744

Бородай Анжела Борисівна
кандидат ветеринарних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 2007 р. 

Наукова проблема: Використання фруктової сировини як джерела органічних кислот в технології харчових продуктів

Галузь наукових інтересів: Визначення показників якості та безпеки харчових продуктів

Кількість видань:

 • наукових статей і тез – 83
 • публікація в міжнародних виданнях (Scopus) - 1
 • методичних рекомендацій – 34
 • патентів – 7
 • дистанційних курсів - 5

«Мікробіологія харчових виробництв» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр, молодший бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=

«Загальна мікробіологія і вірусологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 Біотехнологія та біоінженерія ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?i

«Культура харчування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр, молодший бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id

«Культура гостинності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр, молодший бакалавр
вибіркова дисципліна 
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?

«Організація виставкової діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=155

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QANHMMIAAAAJ

ORCID:

http://orcid.org/0000-0002-7695-4236

почта актуальна boroday_angelina@ukr.net

номер телефону 0973030618

Гередчук Аліна Михайлівна
кандидат технічних наук, старший викладач

Працює в ПУЕТ з 2012 р. 

Наукова проблема:
Удосконалення технології напівфабрикатів м'ясомістких кулінарних з використанням каротиновмісних збагачувачів

Кількість наукових праць:

 • наукових статей – 16, з них 2 у Scopus
 • тез – 43
 • патентів – 3

«Харчові технології» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: молодший бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2134

«Харчові технології» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології ступеня ВО: бакалавр
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2134http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2235

«Крафтові технології» дисципліна загальноуніверситетського вибору
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2865

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_Fuy7dgAAAAJ

Web of Science Researcher ID:

https://publons.com/researcher/4251054/alina-geredchuk

Scopus ID:

57190443037

ORCID:

http://orcid.org/0000-0002-1045-0844

почта актуальна alina-ger13@ukr.net

номер телефону 0660453727

Скобельська Наталія Володимирівна
асистент

Працює в ПУЕТ з 2007 р. 

Наукова проблема: 
Технологія соусів молочних солодких з використанням згущувачів полісахаридної природи

кількість видань:

 • наукових статей і тез – 2

Прокопенко Ірина Петрівна
завідувач лабораторіями

Працює в ПУЕТ з 1981 р. 

Наукова проблема: 
Прогресивні технології виробництва кулінарної продукції

кількість видань:

 • методичних рекомендацій – 6
 • наукових статей і тез – 4

Гончаренко Валентина Федорівна
майстер виробничого навчання
Працює в ПУЕТ з 1999 р.

Львова Світлана Вікторівна
старший лаборант
Працює в ПУЕТ з 1994 р.

Медведєва Світлана Олексіївна 
лаборант 
Працює в ПУЕТ з 1993 р.

Сумісники кафедри

Бичков Ярослав Михайлович 
кандидат технічних наук, доцент 
Працює в ПУЕТ з 1991 р.

Науковий профіль:

Google Scholar:
scholar.google.com.ua/citations?user=R3pqNOsAAAAJ

copus Author ID:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195527277

ORCID ID:
0000-0001-7559-127X

Положишникова Людмила Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент 

Працює в ПУЕТ з 2004 р. 

Наукова проблема:
прогресивні технології виробництва продукції харчування

Основні напрями роботи: використання фізичних методів обробки (вихрового шару феромагнітних частинок обертового електромагнітного поля) у технологіях емульсій; розробка та удосконалення технологій продукції з емульсійною структурою та мучних страв і виробів

 • Наукових статей та тез – 52
 • Методичних рекомендацій – 11
 • Патентів – 5
 • Електронних навчально-методичних посібників – 4
 • Дистанційних курсів –  7

Науковий профіль:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZwVDiHUAAAAJ

Web of Science Researcher ID:

https://publons.com/researcher/4252531/lyudmila-polozhyshnikova

Scopus ID:

57190443585

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-5373-3115

Молчанова Наталія Юріївна
кандидат технічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1994 р. 

Наукова проблема: Інтенсифікація технологічних процесів з використанням різних фізичних методів з метою енергозбереження при обробці харчових продуктів та розробка вимог до конструкції апаратів.

Кількість видань:

 • патентів – 4
  навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій – 16
 • наукових статей і тез – 31

Науковий профіль:

Google scholar:

Natalyia Molchanova, Наталія Юріївна Молчанова, Наталия Молчанова

Scopus ID

57195529267

Профіль науковця на порталі НБУВ:

ID: 0048031

ORCID ІD

0000-0002-0040-9952