кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Історія кафедри

          

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства була реорганізована  1 вересня 2013 року шляхом об’єднання кафедр технології та організації ресторанного господарства і кафедри технології та організації харчових виробництв.

Кафедра входить до складу факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу і є випусковою для студентів напрямку підготовки «Харчові технології та інженерія».

Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Історично кафедра технологій та організації ресторанного господарства створена у січні 1978 року на базі кафедри технології і обладнання підприємств громадського харчування. На момент заснування кафедра мала назву “Кафедра технології продукції громадського харчування”. У 1983 році вона перейменована у кафедру технології та організації громадського харчування. 1 листопада 2004 року здійснено перейменування на кафедру технології та організації ресторанного господарства.


2011 р.

Протягом 1977-2013 років кафедру очолювали:

 • з 1.09.1977 по 3.01.1978     Дорохін Віктор Олександрович ;
 • з 4.01.1978 по 15.11.1987   Ванукевич Анатолій Самуілович ;
 • з 16.11.1987 по 21.09.1988 Бурбак Анатолій Миколайович;
 • з 28.09.1988 по 3.07.1989   Карпенко Віктор Дмитрович;
 • з 4.07.1989 по 3.04.1991    Ростовський Володимир Сергійович;
 • з 4.03.1991 по 31.08.1993  Шкарупа Володимир Григорович;
 • з 1.09.1993 по 1.10.2003    Рогова Алла Леонідівна 
 • з 2.10.2003 по 31.08.2006   Капліна Тетяна Вікторівна;
 • з 1.09.2006 по 31.08.2013    Манжос Олександр Федосійович 

У витоків створення спеціальної випускової кафедри стояли досвідчені викладачі, високоякісні фахівці галузі громадського харчування: проф. Ростовський В.С. – перший декан технологічного факультету;  проф. Ванукевич А.С., проф. Дорохіна М.О., доц. Скалозуб Л.С.,  доц. Фірсова Р.М., доц. Шаповал Н.І. та ін.

В останні два десятиліття колектив кафедри розвивався як потужний центр наукових досліджень у галузі організації виробництва харчової продукції та технології масового харчування, який функціонував задля забезпечення наукових засад підготовки фахівців для громадського (ресторанного) господарства. В цей період на кафедрі склалася наукова школа в галузі харчових технологій та інженерії.

Кафедра технології та організації харчових виробництв була створена в травні 1990 р. у зв’язку з відкриттям в 1988 р. спеціальності "Технологія консервування". Спочатку кафедра мала назву, відповідну до назви спеціальності, а з вересня 1992 р. кафедра перейменована і отримала назву "Технології та організації харчових виробництв".

Завідувачем кафедри з початку її заснування і до 2003 р. була к.т.н., доцент Рибіцька Г.С.

З 2003 р. до 2009 р. кафедру очолювала к.т.н., доцент Хомич Г.П.

З липня 2009 р. по 31.08.2013 завідувач кафедри - к.т.н. професор Плахотін В.Я.


2011 р.

Найважливіші досягнення кафедри у навчальному процесі, науковій та виховній роботі:

 • відкриття в 1998 р. нової спеціальності "Технології зберігання, консервування та переробки м’яса"
 • створення відповідної матеріально-технічної бази для підготовки фахівців харчових технологій та інших напрямків, започаткованих в університеті.
 • В 1999 р. створений науково-методичний центр "Харчові технології", оснащений комп’ютерами, програмними та технічними засобами навчання з метрології, стандартизації, сертифікації продукції і послуг
 • організація філіалів кафедри: в 1991 р. при Полтавському консервному заводі і в 2000 р. при КП "Полтавський м’ясокомбінат"
 • підбір та підготовка висококваліфікованих кадрів шляхом навчання в аспірантурі та виконання дисертаційних робіт в якості здобувачів: за 2001-2012 р.р. захищено 11 дисертацій

Концепція діяльності кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства полягає у створенні умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі харчової промисловості відповідно до досягнень вітчизняної та світової науки й освіти.

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства сьогодні – це міцний сплав досвідченості і мудрості з молодим ентузіазмом. Нині на кафедрі працює колектив професіоналів, який складається з 3 докторів наук, 3 професорів та 1 професора ПУЕТ, 17 кандидатів наук, 1 старшого викладача, 5 асистентів та 10 - навчально-допоміжного персоналу.

Завідувач кафедри з 1 вересня 2013 року доктор технічних наук Хомич Галина Панасівна.