кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

          

Моніторинг результатів анкетування

Моніторинг результатів анкетування бакалаврі освітньої програми «Харчові технології та інженерії» у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та освітніх програм

Моніторинг результатів анкетування бакалаврів освітньої програми «Ресторанні технології» у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та освітніх програм

          

Анкетування стейкголдерів

Анкети для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в ПУЕТ

ОП "Харчові технології" (молодший бакалавр)

  • 1 курс

https://docs.google.com/forms/d/1lPQ3dlOc2FxoZHrtEPTVM72w7pF9vAjPP5Robtgn2TQ

ОП "Харчові технології та інженерія» (бакалавр)

  • 1 курс

https://docs.google.com/forms/d/1Z1BPZaAcLm55RIHCMEtD5RZ4PpiFAoqxv7J5JN0Bgco

  • 2 курс

https://docs.google.com/forms/d/1ECLCcIuHy4Yb9P8h4UN1cjQSURhzAL9yxb4r4EKuJeo

  • 3 курс

https://docs.google.com/forms/d/14tCKqlEKsEEv7vMXqCmvUInT1enwDUB3ppeJbo2eyNA

  • 4 курс

https://docs.google.com/forms/d/12qpewxdXTLe-CpNtnZAvQCWqAN2XzPvsVsSA-euNpHg

 ОП "Ресторанні технології" (бакалавр)

  • 1 курс

https://docs.google.com/forms/d/1QxpAeQxJZ70nN2EkWUqB8Zf_BUqmmZzdgxKVHK2wZjk

  • 2 курс

https://docs.google.com/forms/d/124Aoee6wEvyKfBcBqG_97yFT8-oCeih_BE0H2VM7GJE

  • 3 курс

https://docs.google.com/forms/d/11iN0DgS9UFmLQfaRrLsgaWk_qseiVA_KxabcHkqn_sw

          

Увага студентам, випускникам, викладачам, роботодавцям!

Завершилося громадське обговорення освітньої програми «ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ освітньої програми «ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ» спеціальність 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇЇ другій рівень вищої освіти (магістр)

Дякуємо за активну участь у нашому опитуванні!
Ваша думка важлива для нас, оскільки прагнемо до вдосконалення освітнього процесу!

          

РЕЦЕНЗІЇ - ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

«Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції»

Щиро дякуємо нашим стейкхолдерам за проявлений інтерес, активну участь в обговоренні програм та цінні рекомендації. Висловлюємо велику подяку рецензентам: зав. кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, д.т.н., професору Сарібєковій Д. Г. (Херсонський національний технічний університет), д.т.н., професору Черно Н.К.  та зав. кафедри харчової хімії та експертизи, к.т.н, доц. Капустян А.І. (Одеський національний університет  харчових технологій), директору ТОВ «Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості», к.т.н. Кабакову Ю. Б.; менеджеру систем якості ПРАТ “Полтавський олієекстракційний завод Кернел Груп” Страшко В. В.; директору готельно-ресторанного комплексу “МІМІНО” ТОВ “Фелбері Інвест” Савченко І. І.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

          

Увага!
долучайтеся до обговорення освітніх програм
спеціальності
181 Харчові технології

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр

Гарант Левченко Ю. В.

Освітньо-професійна програма

Перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр

Гарант Наконечна Ю. Г.

Освітньо-професійна програма

Другий (магістерський) рівень – магістр

Гарант Тюрікова І. С.

Освітньо-професійна програма

Освітня програма «Ресторанні технології»

Перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр

Гарант Горобець О. М.

Освітньо-професійна програма

Освітня програма «Технології в ресторанному господарстві»

Другий (магістерський) рівень – магістр

Гарант Хомич Г. П.

Освітньо-професійна програма