кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

          

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в ПУЕТ відбувається відповідно до «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» , яке визначає форми, види, порядок, зміст, періодичність та тривалість підвищення кваліфікації НПП.

Результати підвищення кваліфікації доповідаються та обговорюються на засіданнях кафедри.
Викладачі кафедри підвищують наукову компетентність приймаючи участь у вебінарах як саморозвиток, «круглих столах»

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства за 2017-2022 рр.

П.І.П. викладача

Терміни і місце проходження стажування (підвищення кваліфікації)

Хомич Г. П.

https://drive.google.com

Тюрікова І. С.

https://drive.google.com

Бородай А.Б.

https://drive.google.com

Чоні І.В.

https://drive.google.com

Суткович Т.Ю.

https://drive.google.com

Шелудько В.М.

https://drive.google.com

 Гередчук А. М.

https://drive.google.com

Левченко Ю. В.

https://drive.google.com

Горобець О.М.

https://drive.google.com

Наконечна Ю.Г.

https://drive.google.com

Олійник Л.Б.

https://drive.google.com

Олійник Н.В.

https://drive.google.com