кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Методичне забезпечення

           

 • Олійник Л. Б. Актуальні проблеми технології галузі : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процессу.
 • Наконечна Ю. Г., Хомич Г. П. Актуальні проблеми технології галузі : навч. завдання та метод. рек. для лаб. занять, самост. та індивід. роботи студ. напряму підготовки. 
 • Наконечна Ю. Г. Безвідходні технології харчових виробництв : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Бородай А. Б. Загальна мікробіологія та вірусологія : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Бородай А. Б. Загальна мікробіологія і вірусологія : робочий зошит (Частина 1) для проведення лаб. занять та метод. рек. для самост. роботи студентів.
 • Бородай А. Б. Загальна мікробіологія та вірусологія : робочий зошит (Частина 2) для проведення лаб. занять та метод. рек. для самост. роботи студентів напряму.
 • Ткач Н. I. Загальні технології харчової промисловості : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процессу.
 • Ткач Н. I. Загальні технології харчової промисловості. Ч. 1. Технологія продуктів із зернової і цукрової сировини : лабораторний практикум.
 • Холодний Л. П. Інноваційний інжиніринг консервних підприємств : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Холодний Л. П. Інноваційний інжиніринг консервних підприємств : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Суткович Т. Ю., Скобельська Н. В. Інноваційні ресторанні технології : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Суткович Т. Ю., Скобельська Н. В. Інноваційні ресторанні технології : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Наконечна Ю. Г. Інноваційні технології консервованих продуктів: навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Наконечна Ю. Г. Інноваційні технології консервованих продуктів: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Олійник Л. Б. Інноваційні харчові інгредієнти у технології харчових продуктів: навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Хомич Г.П. Інтелектуальна власність : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Олійник Л. Б. Кулінарна етнологія : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Бородай А. Б., Левченко Ю. В. Культура гостинності : Навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Шелудько В. М. Кухні народів світу : метод. рекомендації та тестові завдання для самостійного вивчення дисципліни.
 • Дібрівська Н. В., Козак В. М. Кухні народів світу : метод. рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та завдання контрольних робіт.
  Рогова А. Л., Мацук Ю. А. Методика викладання спеціальних дисциплін : навч.
 • завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Хомич Г.П., Рогова А. Л., Дібрівська Н. В., Ястреба Ю. А. Методичні рекомендації до
 • виконання магістерських робіт.
  Хомич Г.П., Дібрівська Н. В., Гончаренко В. Ф. Методичні рекомендації та програма виробничої практики.
 • Хомич Г.П., Дібрівська Н. В., Гончаренко В. Ф. Методичні рекомендації та програма науково-педагогічної практики.
 • Хомич Г.П., Наконечна Ю. Г., Гончаренко В. Ф. Програма і методичні рекомендації дослідницької та науково-педагогічної практики.
 • Мацук Ю. А., Наконечна Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Хомич Г. П. Методологія харчової науки : методичні навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Бородай А. Б. Мікробіологія : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Бородай А. Б. Мікробіологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Манжос О. Ф. Технічна мікробіологія : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Манжос О. Ф., Бородай А. Б. Технічна мікробіологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 
 • Бородай А. Б. Мікробіологія консервного виробництва : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Хомич Г. П. Навчально-дослідна робота за фахом : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
  Наконечна Ю. Г. Науково-дослідна робота : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Холодний Л. П. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах : метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи.
 • Холодний Л. П., Буднік  Н.В. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Дібрівська Н. В. Основи кулінарної майстерності : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Положишникова О. I., Положишникова  Л. О. Основи кулінарної майстерності : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 
 • Загоруйко Г. Є. Основи фізіології та гігієни харчування : навчально-контролюючі тести для проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів очної і заочної форм навчання.
 • Загоруйко Г. Є. Основи фізіології та гігієни харчування : навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Ткач Н. І. Проектування біотехнологічних виробництв : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Ткач Н. І. Проектування біотехнологічних виробництв : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Рогова А. Л., Положишникова Л. О., Левченко Ю. В. Проектування закладів ресторанного господарства  : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Рогова А. Л., Положишникова Л. О., Левченко Ю. В. Проектування закладів ресторанного господарства : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Олійник Н. В. Теоретичні основи харчових технологій : робочий зошит для проведення лаб. занять та метод. рек. для самост. роботи студентів.
 • Хомич Г. П., Ткач Н. І. Технологія біовиробництв : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Чоні І. В. Стандартизація, сертифікація, метрологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Рогова А. Л., Капліна Т. В., Положишникова Л. О., Положишникова О. I. Технологія галузі : метод. рекомендації щодо виконання курс. роботи.
 • Рогова А. Л., Положишникова Л. О., Положишникова О. I. Технологія галузі : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Олійник Л. Б. Технологія зберігання м'яса та м'ясопродуктів : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Рогова А. Л., Капліна Т. В., Положишникова Л. О., Положишникова О. I. Технологія продукції ресторанного господарства : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Чоні І. В., Мазур Г. М., Дібрівська Н. В. Університетська освіта : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Тюрікова І.С. Управління якістю харчової продукції : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Тюрікова І.С. Управління якістю продукції харчових виробництв: навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Загоруйко Г. Є. Харчові та дієтичні добавки : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Загоруйко Г. Є. Харчові та дієтичні добавки : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Наконечна Ю. Г., Бурбак А. М. Холодильна технологія харчових продуктів : навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.