кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Студентська наукова робота

          

Наші магістранти в роботі! І ніякий карантин не зможе завадити досягненню їхніх цілей!

Клименюк Роксолана - Розроблення технології десертів з використанням продуктів переробки рослинної сировини.

#ТХВРГ #Харчові_технології #магістритехнологи #мрійпровелике #ПУЕТ

          

21.12.2020 року на кафедрі ТХВРГ розпочалися захисти магістерських робіт студентів освітньої програми "Технології в ресторанному господарстві". Наукові здобутки магістранти представляли висококомпетентній комісії у складі Щур Л.С. (в.о. генерального директора ДП "Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації" – голова комісії), Хомич Г. П. (завідуюча кафедрою ТХВРГ, д.т.н., професор), Ткач Н.І. (к.т.н., доцент), Наконечна Ю. Г. (к.т.н., доцент), Львової С.В. (секретар).

Комісією відмічено, що тематика представлених магістерських робіт є різноманітною і цікавою, а професійні відповіді студентів на складні питання засвідчили високий рівень підготовки науковців. Дружня атмосфера знаменувала успішний захист робіт та здобуття всіма студентами ступеня магістра.

          

Основне завдання магістранта - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння вести науковий пошук і вирішувати конкретні завдання. А завдання, які вирішуються магістрантами освітньої програми "Технології в ресторанному господарстві", стосуються актуальних проблем харчування населення нашої країни. І саме шляхом розроблення та впровадження у виробництво продуктів підвищеної поживної цінності, ми зможемо забезпечити продовольчу безпеку та покращити здоров'я нації.

Розробкою саме такого корисного десерту займалася наша магістрантка - Клименюк Роксолана. У результаті проведених досліджень було розроблено рецептури пана-коти підвищеної біологічної цінності з використанням продуктів переробки ягід смородини чорної.

          

15-16 квітня 2020 року в Одеській національній академії харчових технологій відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році за спеціальністю «Технологія захисту навколишнього середовища». За результатами конкурсу студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу спеціальності «Харчові технології» Іванов Владислав Юрійович (група РТ-21) та Сокіл Андрій Андрійович (група ХТІ-31) нагороджені дипломами ІІІ ступеню за наукову роботу на тему «Розробка ресурсоощадних технологій борошняних виробів з використанням кавового шламу» (науковий керівник зав. кафедри ТХВРГ, д.т.н., професор Хомич Г.П.)

Щиро вітаємо дипломантів та наукового керівника! Бажаємо натхнення та невпинного руху вперед до нових звершень і вражень!

          

2-3 квітня 2020 року у Національному університеті харчових технологій відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році за спеціальністю «Харчові технології». За результатами конкурсу студентка факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу спеціальності "Харчові технології" групи ХТІ-41 Добринь Юлія Миколаївна нагороджена дипломом ІІІ ступеня за наукову роботу: «Використання вторинної рослинної сировини в технології десертів» (науковий керівник д.т.н. професор Хомич Г.П.).

Щиро вітаємо переможицю та наукового керівника! Бажаємо подальших творчих успіхів та вагомих наукових здобутків!

          

20 – 21 листопада 2019 року на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», присвячена 45-річчю від дня заснування факультету.

У конференції взяло участь понад 110 учасників, у тому числі науковці з Вищої Школи Готелярства та Гастрономії в Познані (Польща), Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Баранов­ського, Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, Харківського державного університету харчування і торгівлі, Одеської національної академії харчових технологій, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Київського національного торговельно-економічного університету, Університету імені Альфреда Нобеля, Української медичної стоматологічної академії, Полтавської державної аграрної академії,  Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та Полтавського університету економіки і торгівлі.

У рамках конференції кафедрою технологій харчових виробництв і ресторанного господарства проведено засідання секції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчових технологій і ресторанного господарства». З вітальним словом до учасників конференції звернулася завідувачка кафедри, д. т. н, професор Галина Панасівна Хомич, яка звернула увагу на перспективи наукових розробок викладачів та студентів кафедри, першочергові завдання та проблеми, що виникають у ході проведення досліджень, наголосила на тісному зв’язку науки з виробництвом.

На даній секції було представлено 26 доповідей учасників, які мали проблемний, дослідницький  характер, наукове та практичне значення. Більшість доповідей викликали активну дискусію. Особливо активними на секційних засіданнях були студенти-магістри, які представили результати своїх досліджень, обґрунтували актуальність напрямків роботи та перспективи їх впровадження у закладах ресторанного господарства та підприємствах харчової промисловості.

          

          

Студенти спеціальності Харчові технології неймовірно талановиті, активні та розумні! Підтвердженням цього є постійна участь наших студентів у наукових конференціях. Зокрема, 3-5 жовтня 2019 року студенти Нужна Ірина, Педченко Максим, Добринь Юлія взяли участь у XII Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», яка проходила в Одеській національній академії харчових технологій. Наші студенти гідно презентували результати своїх наукових досліджень, отримали схвальні відгуки та конструктивні рекомендації. А головне, неймовірно весело та цікаво провели час з новими друзями під час екскурсій та прогулянок чарівним містом Одеса!

          

21 травня 2019 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» гостинно приймав талановиту молодь закладів вищої освіти споживчої кооперації України на Шістнадцятій науково-практичній конференції «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».

Конференція вкотре засвідчила високий рівень студентських досліджень, присвячених проблемам та перспективам  інноваційних процесів в економічній, технологічній, товарознавчій, торговельній, кулінарній, ресторанній, екологічній, юридичній та інших галузях у контексті сучасних наукових парадигм.

З доповіддю на тему «Використання нетрадиційної сировини в технології кондитерських виробів» виступила студентка ТРГ-51м   Ганна Беркита. Учасники конференції відзначили актуальність та практичну значимість наукової роботи, а Ганна відзначена дипломом споживчої кооперації України та сертифікатом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

          

Пишаємося успіхами наших студентів!!!

12 квітня 2019 року студентка групи ТРГ-51м

Нужна Iрина Юрiївна

отримала диплом II ступеня  
за перемогу в Другому турi Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
у 2018/2019 навчальному році за спеціальністю «Харчові технології»!
Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
вітає Iрину Юріївну з визначним досягненням та бажає подальших
успiхiв на науковій наві!
Окреме вiтання та велику подяку за мудрiсть і допомогу висловлюємо
науковому керiвнику – завідувачу кафедри, д.т.н., професору

Хомич Галинi Панасiвнi!

          

26-27 березня 2019 року У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася XLII Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

Студенти-магістранти спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми  «Технології в ресторанному господарстві» взяли участь в секції № 20 «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових технологій і ресторанного господарства».

На конференції були розглянуті пріорітетні питання сучасного розвитку харчових технологій. Студенти продемонструвати результати та здійснити апробацію своїх наукових досліджень. Усі доповіді були змістовні, цікаві, з глибоким обґрунтуванням актуальності розробок та перспектив їх впровадження у виробництво і заклади ресторанного господарства.

Присутні студенти 2-4 курсів та викладачі кафедри активно брали участь в обговоренні доповідей, у результаті чого було визначено найкращі роботи:

Диплом І ступеня отримала студентка групи ТРГм ПВ-51 Беркита Ганна Андріївна, науковий керівник к.т.н., доц. Суткович Т.Ю.

Диплом ІІ ступеня - студентка групи ТРГм -51 Микитенко Маргарита Петрівна, науковий керівник д.т.н., проф. Хомич Г.П.

Диплом ІІІ ступеня - студентка групи ТРГм -51 Нужна Ірина Юріївна, науковий керівник д.т.н., проф. Хомич Г.П.

Подяки за участь отримали студенти Янчук А.Д. та Черненко Ю.С.

          

У рамках щорічного обласного молодіжного проекту «Наша єдина студентська родина», приуроченого до Міжнародного дня студента, студентка групи ТРГ-51м Микитенко Маргарита Петрівна отримала диплом в номінації «Кращий студент Полтавщини – науковець»

Щиро вітаємо з перемогою та бажаємо успіхів у навчанні, нових наукових звершень і досягнення поставлених цілей!

          

Вітаємо з перемогою

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році
за спеціальністю «Харчові технології»
та отриманням диплома ІІІ ступеня за наукову роботу
«Використання вторинних продуктів переробки хеномелесу в технології виробів з дріжджового тіста»
студентку групи ТХ-41

Микитенко Маргариту Петрівну

та наукового керівника
завідувача кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, д.т.н., професора

Хомич Галину Панасівну!

Бажаємо подальших творчих успіхів та вагомих наукових здобутків!

          

17–18 квітня 2018 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася ХLІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». Метою проведення конференції було дати можливість студентам продемонструвати результати своїх наукових здобутків та здійснити апробацію досліджень.

Наукові роботи з напряму «Харчові технології та інженерія» та «Технології в ресторанному господарстві» були заслухані на секції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових технологій і ресторанного господарства». Всього було заявлено та заслухано 15 доповідей.

В обговоренні наукових робіт разом із викладачами взяли участь студенти 4 та 5 курсів. Усі доповіді характеризувались актуальністю, практичною значущістю та високим науковим рівнем, чим викликали велику зацікавленість аудиторії.

За результатами конференції було визначено кращі роботи та нагороджено студентів:

 • дипломом І ступеня: Соколенко Ірину Володимирівну (ТРГм-51) з темою наукових досліджень «Розробка технології соусів на основі рослинної сировини» (керівник д.т.н., професор Хомич Г.П.);
 •  дипломом ІІ ступеня: Микитенко Маргариту Петрівну (ТХ-41) з темою наукових досліджень «Використання вторинних продуктів переробки хеномелесу в технології виробів з дріжджового тіста» (керівник д.т.н., професор Хомич Г.П.);
 • дипломом ІІІ ступеня: Моргун Катерину Вікторівна (ТРГм-51) з темою наукових досліджень «Використання рослинної сировини для підвищення харчової цінності кексів» (керівник к.т.н., доцент Рогова А.Л).

Бажаємо студентам та викладачам подальших творчих успіхів і наукових здобутків!

          

Вимоги, які висуває науково-технічний прогрес до розвитку сучасного виробництва, полягають у забезпеченні його кваліфікованими кадрами, які були б мобільними, знаючими, ініціативними, творчими. Тому фахова підготовка студентської  молоді повинна відбуватися з урахуванням досягнень й перспектив розвитку техніки і технології.

Правильне поєднання навчальної і науково-дослідної роботи  студентів –  одна з головних умов підвищення якості підготовки фахівців.

 

Науково-дослідна робота студентів спрямована на оволодіння студентами науковими методами та формування навиків самостійного виконання науково-дослідних завдань.

Для розвитку студентської науково-дослідної роботи на кафедрі пропагують:

 • координацію науково-дослідної роботи студентів;
 • організацію участі студентів в університетських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • організацію участі у Дні технолога та Дні університету;
 • випуск збірки кращих студентських доповідей.

Діяльність наукових гуртків тісно пов’язана з науковою діяльністю кафедри. У ній  задіяні всі викладачі кафедри та студенти 3-5 курсів.  У гуртку «Технологічне бюро» працює 15 осіб, у гуртку «Дослідник» - 24 особи, у гуртку «Професіонал» -  8 осіб, у гуртку «Проблеми харчових технологій» – 8 осіб.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Технологічне бюро» :

 • Розробка технології борошняних кондитерських виробів із використанням нетрадиційної сировини.
 • Розробка технології функціональних харчових продуктів, збагачених біологічно активними речовинами.
 • Розробка підходів до формування конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Маркетингові дослідження ринку ресторанних послуг.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Проблеми харчових технологій»:

 • Використання дикорослої сировини для  збагачення харчових продуктів природними  біологічно активними речовинами.
 • Розробка технології харчових пігментовмісних  добавок із рослинної сировини, їх використання  в харчовому виробництві.
 • Теоретичне обґрунтування та розробка технологій виробництва функціональних напоїв.  
 • Розробка технології виготовлення варених ковбасних виробів, збагачених органічним фосфором та кальцієм.
 • Удосконалення технології грибного напівфабрикату й комбінованих м’ясних продуктів із його використанням.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Дослідник»:

 • Відпрацювання методик мікробіологічних досліджень.
 • Дослідження показників якості та безпеки харчових продуктів.
 • Розробка заходів профілактики псування харчових продуктів.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Професіонал»:

 • Напрацювання професійних навиків оформлення страв у стилі карвінгу;
 • Інноваційні методи оформлення кондитерських виробів

В університеті триває робота із залучення студентів, аспірантів і молодих учених до винахідницької творчості. Значна частина поданих заявок на видачу патенту і отриманих патентів створена за їх участю.

          

15 листопада 2015 р. відбувся виступ магістра групи ТРГм-51 Приходько Валерія і майстра виробничого навчання Гончаренко Валентини на міському телебаченні – телерадіокомпанії «Лтава» у телепередачі «Ранок на Лтаві», де вирізали й демонстрували прикраси із карвінгу та розповідали про це оригінальне мистецтво.

          

4-6 листопада 2015 р. відбувся  І Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST-2015», де студенти Углікова Тетяна, Кияненко Олександр та Остряніна Наталія завоювали Гран-прі й отримали золоту медаль на КиївЕкспоПлаза за композицію із пряникового тіста.

          

ХХХVIII наукова студентська конференція
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

21–22 квітня 2015  року у ВНЗ Укоопспілки  «Полтавський університет економіки  і торгівлі» відбулася ХХХVIII наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

Наукові роботи з напряму «Харчові технології та інженерія» та « Технології в ресторанному господарстві» були заслухані на секції «Технологія харчових виробництв і ресторанного господарства». Всього було заявлено 12 доповідей, заслухано 10.

В обговоренні наукових робіт разом із викладачами брали участь студенти 4 та 5 курсів. За результатами обговорень було визначено, що робота Туренка Сергія (гр. ТРГ-51м) заслуговує на  диплом III ступеня; Жили Ганни Юріївни ( гр. ТРГ-51м) – диплома II ступеня, а Ярошенко Тетяни Валеріївни (гр. ТРГ-51м) – диплома I ступеня.

          

ОДИНАДЦЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКООПСПІЛКИ” “ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА”

23–24 квітня 2014 р. на базі Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу відбулася одинадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки” “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”.

У роботі конференції взяли участь і виступили:  Лазар М. П. – голова правління Спілки споживчих товариств Тернопільської області,  Войнаш Л.Г. – директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укоопспілки, директор НМЦ "Укоопосвіта", Мулярчук В.М. – директор Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу студенти вищих навчальних закладів Укркоопспілки.

До Тернополя завітали делегати з 22 вищих навчальних закладів споживчої кооперації України. Студенти представляли проекти, основою яких були дослідження проведені на підприємствах.

Укоопспілка дбає про підготовку досвідчених фахівців для підприємств та організацій і проведення конференції – важливий крок у цьому напрямі.

На конференції з доповіддю на тему: «Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості» виступила студентка 1 курсу напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» Похитон Оксакна Олексіївна (гр. ТКМ – 11), науковий керівник к.т.н. Ястреба Ю.А. У роботі було обґрунтовано актуальність використання грибної сировини у технології виготовлення ковбасних виробів та розроблено рецептуру м'ясопродуктів, збагачених харчовими волокнами.

За підсумками конференції Похитон Оксана Олексіївна нагороджена  Дипломом НМЦ «Укоопосвіти».

          

ХХХVII НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Традицією стало проведення студентської наукової конференції з актуальних проблем розвитку науки і практики у квітні кожного року. Цього року студентська конференція проводилася вже 37 раз за понад 50 річну історію існування університету.

15 квітня 2014 року відбулося пленарне засідання конференції. Проблеми, що розглядались учасниками конференції, вирізнялись своєю актуальністю та новизною наукових підходів. Особливу увагу приділено висвітленню результатів наукових досліджень у сфері економіки та підприємництва, інформаційних і мережевих технологій, товарознавства, харчових технологій та інженерії.

По закінченні пленарного засідання розпочалася робота 37-ми секцій за науковими напрямами студентів. У роботі конференції взяли участь 1038 студенти денної форми навчання. Заслухано 493 доповіді.

За активної участі кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства відбулося засідання секціїза підсумками науково-дослідних робіт за 2013 рік у сфері харчових технологій та інженерії. Заслухали 12 доповідей студентів, які висвітлили актуальні питання напрямків підвищення якості харчових продуктів.

За результатами конференції перемогли:

 • 1 місце – робота Мазур О.П. на тему: «Розробка технологій смузі на основі топінамбура з використанням добавки з топінамбуру» (керівник - к.т.н., доц. Тюрікова І.С.)
 • 2 місце – робота Чепелєвої А.С. на тему: «Використання хеномелісу у соковому виробництві»
  (керівник – к.т.н., доц. Ткач Н.І.)
 • 3 місце – робота Каюди К.І. на тему:  «Дослідження технології та властивостей паштетів з м’яса птиці і хеномеліса» (керівник – к.б.н., професор Плахотін В.Я.)

16 квітня відбулося підведення підсумків конференції та урочисте нагородження переможців.

          

XXXVІ НАУКОВА  СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

16-17 квітня 2013 року  в ВНЗУ «Полтавському університеті економіки і торгівлі», за активної участі кафедри технології та організації харчових виробництв, відбулася XXXVІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2012 рік.


Привітальне слово учасникам конференції від завідуючого кафедри технології та організації  харчових виробництв ПУЕТ проф. Плахотіна В.Я.

На засіданні секції № 21 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса та плодів і овочів” заслухали 11  доповідей студентів, які висвітлили актуальні питання напрямків підвищення якості харчових продуктів.

1. Наукове обґрунтування та удосконалення технології м’ясних хлібів Яресько Павло Ігорович, Куниця Микола Павлович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

2. Теоретичні та практичні аспекти використання рослинної сировини в технології січених напівфабрикатів Антонюк Богдан Олексійович, Щепет Ілля Володимирович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

3. Удосконалення технології структурованих грибних напівфабрикатів та їх використання в м’ясопродуктах Каюда Ксенія Ігорівна, Дем’яненко Аліна Григорівна, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

4. Розробка рослинних добавок із насіння гарбуза і їх використання в технології січених напівфабрикатів Стоян Віталій Віталійович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

5. Удосконалення технології субпродуктових консервів з використанням білоквмісної сировини Волошин Роман Олександрович, Хлівний Дмитро Віталійович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

6. Удосконалення технології виробництва комбінованих продуктів харчування на основі м’ясної сировини Мельник Артем Олександрович, Баюль Дмитро Вікторович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

7. Удосконалення технології виробництва напівфабрикатів з січеного м'яса з додаванням біологічно активних добавок Завірін Владислав Сергійович, Лаврик Артем Миколайович, ТКМ-41і (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

8. Удосконалення технології м’ясних та м’ясомістких продуктів з використанням білоквмісної сировини Микитюк Денис Миколайович, Бондарчук Петро Анатолійович, ТКМ-41і(керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

9. Удосконалення технології виробництва консервованих томатів Коновал Ганна Юріївна, ТКО-41 (керівник – Юрчішина Л.М., асистент)

10. Виробництво варення з топінамбура та журавлини Чепелєва Анастасія Сергіївна, ТКО-41і (керівник – Юрчішина Л.М., асистент)

11. Розширення асортименту маринованих консервів Кірій Дарія Вячеславівна, ТКО-41 (керівник – Юрчішина Л.М., асистент)

За результатами конференції перемогли:

1 місце – робота Антонюка Б. О., Щепета І. В. на тему: «Теоретичні та практичні аспекти використання рослинної сировини в технології січених напівфабрикатів» (група ТКМ-41, науковий керівник ас. Ястреба Ю.А. .); 

2 місце – робота Чепелєвої А. С. на тему: «Виробництво варення з топінамбура та журавлини» (група ТКО-41і, науковий керівник ас. Юрчишина Л. М.); 

3 місце – робота Яреська П. І., Куниці М. П. на тему:  «Наукове обґрунтування та удосконалення технології м’ясних хлібів» (група ТКМ-41, науковий керівник ас. Ястреба Ю.А.)

Переможці нагороджені дипломами та почесними грамотами

          

Відповідно до наказу ректора «Про заохочення учасників загально університетського конкурсу наукових робіт студентів, присвяченого Міжнародному Дню студента, з 26 жовтня по 17 листопада 2012 року відбувся загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів.

Факультет харчових технологій, готельно-рестранного і туристичного бізнесу подав на цей конкурс 17 робіт. Від кафедри було подано 3 роботи, які зайняли призові місця:

1 місце

 • Гергель Антон Сергійович ТРГ-51 м. Керівник: Капліна Т.В.

2 місце

 • Макаров Михайло Олександрович ТРГ-54. Керівник Суткович Т.Ю.
 • Каюда Ксенія Ігорівна ТКМ-51. Керівник Ястреба Ю.А.

3 місце

 • Мальована Оксана Володимирівна ТРГ-52 Керівник: Скрипнк В.О.
 • Кубаков Максим Анатолійович ТКО-51 Керівник: Юрчишина Л.М.